tel: 0236 413 071
GALATI, str. Brailei, nr. 153
in incinta Tribunalului Galati
E-mail: secretariat@baroulgalati.ro

LEGE SI PROFESIONALISM

Adevarul e stapanul nostru, nu noi stapanim adevarul.
Mihai Eminescu

pe website-ul
BAROULUI GALATI
Aprilie
26
2016

 

Hotarare Consiliu 76-2016 - corelare contributie maxima venit referinta comunicata

Aprilie
19
2016
Uniunea Nationala a Barourilor din Romania
BAROUL GALATI
Str.Brailei nr.153,
Telefon/fax -0236.413071
Email-secretariat@baroulgalati.roIN ATENTIA TUTUROR AVOCATILOR CARE ASIGURA
ASISTENTA JURIDICA DIN OFICIU SI CURATELE

In sedinta din data de 18 aprilie 2016, Consiliului Baroului Galati, a dispus incepand cu data de 01.05.2016 reinitializarea programului privind repartizarea delegatiilor din oficiu atat in  materie penala, civila cat si cu privire la curatele .
In acest sens, va rugam ca pana la data de 29 aprilie 2016 sa va exprimati in scris optiunea cu privire la instanta la care doriti sa asigurati asistenta juridica din oficiu (in materie penala, civila si curatele), cu respectarea dispozitiilor art.8 din Regulamentul SAJ al Baroului Galati .

DECAN,
Av.Ion Popa
Martie
22
2016

 

Documentele Congresului Avocaților 2016

 

 • Anexa nr. 1 – Buletinele informative ale Consiliului U.N.B.R. și ale Comisiei Permanente a U.N.B.R.
 • Anexa nr. 2 – Propuneri de modificare a O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
 • Anexa nr. 3 – Raport de activitate al Departamentului de Coordonare a Asistenței Judiciare al U.N.B.R.
 • Anexa nr. 4 – Minuta Consfătuirii de lucru a Departamentului de Coordonare al Asistenței Judiciare al U.N.B.R., 11-12 martie 2016
 • Anexa nr. 5 – Litigiile în care Uniunea Națională a Barourilor din România are calitate procesuală
 • Anexa nr. 6 – Decizia nr. 56 din 27 martie 2013 prin care se aprobă organigrama Uniunii Naționale a Barourilor din România începând cu anul 2013, cuprinsă în anexa la decizie.
 • Anexa nr. 7 – Decizia nr. 2 din 03.07.2015 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România privind coordonarea activităților de conducere executivă curentă realizate de Comisia Permanentă
 • Anexa nr. 8 – Informații relative la conlucrarea dintre membrii Comisiei Permanente și decanii Barourilor
 • Anexa nr. 9 – Extras din rapoartele de activitate ale barourilor prezentate în adunările generale în vederea realizării unor schimburi de experiență cu celelalte barouri
 • Anexa nr. 10– Informații statistice comunicate de barouri la solicitarea U.N.B.R.
 • Anexa nr. 11– Informări destinate corpului profesional, transmise prin newsletter în perioada mai 2015 – februarie 2016
 • Anexa nr. 12– Raport de fundamentare a continuării proiectului privind aplicarea Avizului 16(2013) al CCJE: “O Europă a dreptului și a justiției”
 • Anexa nr. 13– Decizia nr. 15 din 21 septembrie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul competent să judece Recursul în Interesul Legii privind fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995
 • Anexa nr. 14– Propunere de structură pentru „Regulamentul procedurii disciplinare în profesia de avocat”
 • Anexa nr. 15– Corespondența purtată de U.N.B.R. cu Ministerul Justiției privind asigurarea efectivității dreptului legal de folosință al barourilor asupra spațiilor din incinta instanțelor
 • Anexa nr. 16– Raport de activitate al Departamentului de pregătire profesională inițială din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 17– Raport de activitate al Departamentului de formare profesională continuă din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 18– Referat tehnic privind transmiterea în sistem videoconferință către entitățile care și-au manifestat opțiunea de a participa online la Conferințele I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 19– Comunicări ale centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 20– Activitatea de cercetare în cadrul I.N.P.P.A. concretizată în puncte de vedere, studii, diverse materiale cu conținut științific, solicitate de Comisia Permanentă, Consiliul UNBR și barouri
 • Anexa nr. 21– Corespondența dintre Uniunea Națională a Barourilor din România și Consiliul Superior al Magistraturii privind curatela

 

Baroul Galati

Ultimele noutati

Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.iunie.2016

23 Mai 2016
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/06/2016 - 30/06/2016

 Tabel Repartizari din Oficiu luna Iunie 2016
Afla mai multe

ORAR INPPA 2016 PROGRAMARE ANUALA

06 Mai 2016
PROGRAMUL DE PREGĂTIRE INIŢIALĂ A AVOCAŢILOR STAGIARI mai - noiembrie 2016

ORAR INPPA 2016 PROGRAMARE ANUALA
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.mai.2016

26 Aprilie 2016
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/05/2016 - 31/05/2016

 Tabel Repartizari din Oficiu luna Mai 2016
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.aprilie.2016

11 Aprilie 2016
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/04/2016 - 30/04/2016

 Tabel Repartizari din Oficiu luna Aprilie 2016
Afla mai multe

Tabloul avocatilor incompatibili 2016

08 Aprilie 2016
Tabel nominal cu Avocatii Incompatibili pentru anul 2016

 Tabloul avocatilor incompatibili 2016
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01/01/2016 - 31/01/2016

21 Decembrie 2015
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/01/2016 - 31/01/2016

 Tabel Repartizari din Oficiu luna Ianuarie 2016
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.decembrie.2015

25 Noiembrie 2015
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.decembrie.2015

Tabel Repartizari din Oficiu luna Decembrie 2015
Afla mai multe

EXAMEN DE ABSOLVIRE INPPA - SESIUNEA 2015 -
PROBE ORALE

09 Noiembrie 2015
EXAMENUL  DE  ABSOLVIRE INPPA -  SESIUNEA   2015 -  SE  VA  DESFASURA  DUPA URMATORUL PROGRAM:

23  NOIEMBRIE 2015 – DREPT  CIVIL   SI  DREPT  PROCESUAL  CIVIL;
24  NOIEMBRIE  2015 – OEPA   SI  DREPT  EUROPEAN;
25  NOIEMBRIE  2015 – DREPT PENAL  SI  DREPT  PROCESUAL  PENAL;

EXAMENELE  SE   VOR DESFASURA  LA  SEDIUL  BAROULUI   GALATI,  DIN  GALATI  STR. BRAILEI  NR.  153.

Afla mai multe