tel: 0236 413 071
GALATI, str. Brailei, nr. 153
in incinta Tribunalului Galati
E-mail: secretariat@baroulgalati.ro

LEGE SI PROFESIONALISM

Adevarul e stapanul nostru, nu noi stapanim adevarul.
Mihai Eminescu

pe website-ul
BAROULUI GALATI
Septembrie
18
2020

Preciz?ri importante, revizuite conform Avizului Ministerului S?n?t??ii cu nr. NT3383 E/15.09.2020! – În aten?ia candida?ilor la examenul de primire în profesie, sesiunea 20 septembrie 2020ANUNT

– Examenul incepe la ora 10.00 a zilei de 20.09.2020
– Cu incepere de la ora 7.00 si pana la ora 9.00, candidatii se vor prezenta la portile de acces A si B ale complexului expozitional ROMEXPO, dupa cum urmeaza:
? la poarta A – candidatii cu numele de familie de la lit. A pana la litera M inclusiv;
? la poarta B – candidatii cu numele de familie de la lit. N pana la litera Z inclusiv
Harta cuprinzand localizarea portilor de acces in complexul expozitional ROMEXPO este atasata.
– Candidatii se prezinta obligatoriu cu urmatoarele:
? actul de identitate
? legitimatia de examen, tiparita de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultati de tiparire candidatii vor putea trimite email la adresa helpdesk@ifep.ro
? declaratia pe proprie raspundere, tiparita de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului si completata de acesta; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultati de tiparire candidatii vor putea trimite email la adresa helpdesk@ifep.ro
? masca de protectie sanitara aplicata pe fata, precum si masca de rezerva
? un recipient cu substanta dezinfectanta
– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinta provizorie de identitate (in caz de pierdere a cartii/buletinului de identitate), pasaportul sau permisul de conducere, prezentate in original si aflate in termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente sau alte documente nu vor putea fi luate in considerare.
– Legitimatia de examen tiparita de candidat reprezinta documentul pe care organizatorul examenului va aplica stampila care atesta indeplinirea de catre candidat, in urma masurarii temperaturii corporale, a conditiilor sanitare pentru accesul in sala de examen in care acesta a fost repartizat.
– Este strict interzis accesul in pavilionul de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).
– Intrarea in sala de examen se face pana cel tarziu la ora 9.30. Candidatii care depasesc aceasta ora nu vor fi primiti in sala de examen decat in baza aprobarii exprese a presedintelui comisiei nationale de examen.
– Examenul incepe la ora 10.00 si dureaza 4 ore.
– Dupa momentul deschiderii plicurilor cu subiecte nu mai este posibila, sub nicio forma, intrarea candidatilor in sala de examen.
– Vor fi aplicate si respectate cu strictete, de candidati si personalul de organizare, urmatoarele reguli si proceduri sanitare impuse de evitarea riscurilor epidemiologice:
? Accesul in incinta complexului expozitional ROMEXPO va fi permis numai la portile A si B, conform repartizarii indicate mai sus.
? In cazul formarii de cozi la poarta de acces, se va respecta o distanta intre candidati de cel putin 1,5 metri.
? La prezentarea la poarta de acces A sau B, candidatul va purta masca de protectie sanitara, care acopera complet gura si nasul. Nu sunt admise semi-masti din plexiglas sau din alte materiale, care nu acopera complet nasul si gura si/sau la care distanta dintre fata candidatului si masca nu asigura protectia celor din jurul acestuia. Vizierele nu dispenseaza de purtatul mastii ! Nu sunt permise mastile inscriptionate cu mesaje sau desene ofensatoare.
? Purtatul mastii este obligatoriu pe intreaga durata in care candidatul se afla in incinta complexului expozitional ROMEXPO. Nu se face distinctie dupa cum candidatul se afla in pavilionul de examen sau pe caile exterioare de acces, aflate in incinta complexului expozitional.
? La prezentarea la poarta de acces A sau B, candidatul:
? va prezenta documentul de identitate si legitimatia de examen tiparita in prealabil
? va preda declaratia pe proprie raspundere, anexata prezentei, completata si semnata
? va arata ca detine masca de rezerva si recipient cu substanta dezinfectanta
? va fi supus termometrizarii de catre echipa sanitara
? Candidatii a caror temperatura corporala este de 37.3 grade Celsius sau mai mare, nu vor fi primiti in incinta complexului expozitional, ci vor fi indrumati de personalul sanitar catre un loc special amenajat, unde vor stationa timp de 15 minute. Dupa expirarea acestui timp, va fi re-verificata temperatura corporala. Daca aceasta se inscrie in limite normale, candidatului ii va fi permis accesul in incinta complexului expozitional.
? Nu vor fi primiti in examen candidatii aflati in urmatoarele situatii de risc epidemiologic:
? cei cu febra (mai mare de 37.3 0 C) si / sau semne/simptome de infectie respiratorie (rinoree, stranut repetat, tuse, dificultati in respiratie – scurtarea respiratiei)
? cei confirmati cu infectie cu SARS – CoV-2, aflati in perioada de izolare la domiciliu;
? cei care sunt declarati contacti directi cu o persoana infectata cu SARS – CoV-2, aflati in perioada de carantina la domiciliu / carantina institutionalizata.
? Candidatului caruia nu i se permite accesul in examen pentru motivele de mai sus urmeaza a i se restitui integral taxa de participare la examen. In acest caz, personalul sanitar de la poarta de acces va mentiona pe legitimatia de examen a candidatului, sub semnatura si stampila, faptul ca respectivul candidat a nu a fost primit in examen pentru considerente epidemiologice. In vederea restituirii taxei, candidatul va transmite comisiei nationale de examen, prin email la adresa admitere@unbr.ro, o copie scanata a legitimatiei de examen cuprinzand aceste mentiuni.
? Candidatilor care corespund conditiilor sanitare de participare la examen li se va permite accesul in incinta complexului expozitional ROMEXPO, in baza stampilarii de catre personalul sanitar a legitimatiei de examen.
? Candidatii se vor deplasa catre pavilionul de examen exclusiv pe traseele indicate de personalul de organizare, cu respectarea permanenta a unei distante de cel putin 1,5 metri fata de ceilalti candidati. Accesul catre pavilionul de examen si iesirea din acesta catre iesirea din spatiul complexului expozitional se vor realiza pe trasee diferite.
? La intrarea in pavilionul de examen, candidatii vor prezenta actul de identitate si legitimatia de examen vizata de personalul sanitar si vor fi indrumati de personalul de organizare catre salile de examen. In vederea orientarii, candidatii vor urmari, de asemenea, si indicatoarele electronice amplasate in pavilionul de examen.
? La intrarea in sala de examen, candidatii vor prezenta personalului de supraveghere/responsabilului de sala actul de identitate si legitimatia de examen vizata de personalul sanitar si se vor aseza la masa alocata, marcata corespunzator.
? Toate spatiile de examen sunt igienizate iar mobilierul de examen este curatat cu substante dezinfectante.
? Atat inainte de inceperea examenului, cat si pe parcursul desfasurarii acestuia se vor lua permanent masuri pentru evitarea crearii de aglomerari de persoane, atat in spatiile de examen, cat si in spatiile de utilizare comuna si in grupurile sanitare.
? Toate spatiile de examen vor fi prevazute cu cutii in care vor fi colectate gentile, posetele si altor accesorii ale candidatilor.
? In incinta pavilioanelor de examen este strict interzisa apropierea fizica intre candidati, formarea de grupuri sau de cozi. Se va respecta permanent o distanta de cel putin 1,5 metri intre candidati.
? Dupa predarea lucrarii responsabilului de sala nu este permisa candidatilor iesirea din sala examen cu niciun inscris (grile, ciorne etc.).
? Dupa predarea lucrarii, candidatii vor parasi pavilionul de examen si spatiul complexului expozitional, pe traseul indicat de organizatori.
? Dupa finalizarea examenului, nu este permisa revenirea candidatilor in spatiul complexului expozitional. La sesiunea de examen din 20 septembrie 2020 nu se restituie candidatilor grilele pe care au lucrat.
? Candidatii care nu respecta prezentele instructiuni cu caracter sanitar, precum si instructiunile comunicate de comisia nationala de examen si de personalul de supraveghere vor fi indepartati imediat din spatiul de examen sau, dupa caz, din incinta complexului expozitional, in baza unui proces verbal care va fi intocmit in acest scop.
DECAN,
Av. Cristian SararuIulie
28
2020

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
SERVICIUL DE ASISTENTA JUDICIARAANUNT
DECAN,
Av. Cristian SararuIulie
23
2020

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
SERVICIUL DE ASISTENTA JUDICIARAANUNT

DECIZIA Nr. 135/12.06.2020 privind organizarea examenului de primire in profesie - sesiunea septembrie 2020 -


DECAN,
Av. Cristian SararuIulie
23
2020

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
SERVICIUL DE ASISTENTA JUDICIARAANUNT

HOTARAREA NR. 78 17-18.07.2020


DECAN,
Av. Cristian SararuIulie
23
2020

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
SERVICIUL DE ASISTENTA JUDICIARAANUNT
DECAN,
Av. Cristian SararuBaroul Galati

Ultimele noutati

Procedura operationala

08 Aprilie 2020
Procedura operationala

 Doc_Apr_08_20201_1.pdf
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-28.februarie.2019

20 Ianuarie 2019
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/02/2019 - 28/02/2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna februarie 2019
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.ianuarie.2019

17 Decembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/01/2019 - 31/01/2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna ianuarie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.decembrie.2018

19 Noiembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/12/2018 - 31/12/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna decembrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.noiembrie.2018

01 Noiembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/11/2018 - 30/11/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna noiembrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.octombrie.2018

20 Septembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/10/2018 - 31/10/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna octombrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.septembrie.2018

20 August 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/09/2018 - 30/09/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna septembrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.august.2018

18 Iulie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/08/2018 - 31/08/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna august 2018
Afla mai multe