tel: 0236 413 071
GALATI, str. Brailei, nr. 153
in incinta Tribunalului Galati
E-mail: secretariat@baroulgalati.ro

LEGE SI PROFESIONALISM

Adevarul e stapanul nostru, nu noi stapanim adevarul.
Mihai Eminescu

pe website-ul
BAROULUI GALATI
Martie
22
2016

 

Documentele Congresului Avoca?ilor 2016

 

 • Anexa nr. 1 – Buletinele informative ale Consiliului U.N.B.R. ?i ale Comisiei Permanente a U.N.B.R.
 • Anexa nr. 2 – Propuneri de modificare a O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
 • Anexa nr. 3 – Raport de activitate al Departamentului de Coordonare a Asisten?ei Judiciare al U.N.B.R.
 • Anexa nr. 4 – Minuta Consf?tuirii de lucru a Departamentului de Coordonare al Asisten?ei Judiciare al U.N.B.R., 11-12 martie 2016
 • Anexa nr. 5 – Litigiile în care Uniunea Na?ional? a Barourilor din România are calitate procesual?
 • Anexa nr. 6 – Decizia nr. 56 din 27 martie 2013 prin care se aprob? organigrama Uniunii Na?ionale a Barourilor din România începând cu anul 2013, cuprins? în anexa la decizie.
 • Anexa nr. 7 – Decizia nr. 2 din 03.07.2015 a Comisiei Permanente a Uniunii Na?ionale a Barourilor din România privind coordonarea activit??ilor de conducere executiv? curent? realizate de Comisia Permanent?
 • Anexa nr. 8 – Informa?ii relative la conlucrarea dintre membrii Comisiei Permanente ?i decanii Barourilor
 • Anexa nr. 9 – Extras din rapoartele de activitate ale barourilor prezentate în adun?rile generale în vederea realiz?rii unor schimburi de experien?? cu celelalte barouri
 • Anexa nr. 10– Informa?ii statistice comunicate de barouri la solicitarea U.N.B.R.
 • Anexa nr. 11– Inform?ri destinate corpului profesional, transmise prin newsletter în perioada mai 2015 – februarie 2016
 • Anexa nr. 12– Raport de fundamentare a continu?rii proiectului privind aplicarea Avizului 16(2013) al CCJE: “O Europ? a dreptului ?i a justi?iei”
 • Anexa nr. 13– Decizia nr. 15 din 21 septembrie 2015 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, Completul competent s? judece Recursul în Interesul Legii privind fapta unei persoane care exercit? activit??i specifice profesiei de avocat în cadrul unor entit??i care nu fac parte din formele de organizare profesional? recunoscute de Legea nr. 51/1995
 • Anexa nr. 14– Propunere de structur? pentru „Regulamentul procedurii disciplinare în profesia de avocat”
 • Anexa nr. 15– Coresponden?a purtat? de U.N.B.R. cu Ministerul Justi?iei privind asigurarea efectivit??ii dreptului legal de folosin?? al barourilor asupra spa?iilor din incinta instan?elor
 • Anexa nr. 16– Raport de activitate al Departamentului de preg?tire profesional? ini?ial? din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 17– Raport de activitate al Departamentului de formare profesional? continu? din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 18– Referat tehnic privind transmiterea în sistem videoconferin?? c?tre entit??ile care ?i-au manifestat op?iunea de a participa online la Conferin?ele I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 19– Comunic?ri ale centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 20– Activitatea de cercetare în cadrul I.N.P.P.A. concretizat? în puncte de vedere, studii, diverse materiale cu con?inut ?tiin?ific, solicitate de Comisia Permanent?, Consiliul UNBR ?i barouri
 • Anexa nr. 21– Coresponden?a dintre Uniunea Na?ional? a Barourilor din România ?i Consiliul Superior al Magistraturii privind curatela

 

Martie
19
2016
Uniunea Nationala a Barourilor din Romania
BAROUL GALATI
Str.Brailei nr.153,
Telefon/fax -0236.413071
Email-secretariat@baroulgalati.roIN ATENTIA TUTUROR MEMBRILOR BAROULUI GALATI

Va aducem la cunostinta ca potrivit art.22 alin. 4 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania ,avocatii care nu au platit contributia maxima ,au obligatia sa depuna la secretariatul Baroului Galati la sfarsitul fiecarui an ,copia declaratiei privind veniturile realizate din profesie, depusa la organele fiscale precum si copia deciziei definitive de impunere, in cel mult 15 zile de la data comunicarii acesteia de catre organele  fiscale.
Deasemeni avocatii urmeaza sa ataseze la documentele de mai sus - pe proprie raspundere - tabelul anexa la prezenta privind incasarile din onorarii precum si cotele calculate si achitate catre Filiala Galati a Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania .

DECAN,
Av.Ion Popa
Martie
01
2016
Uniunea Nationala a Barourilor din Romania
BAROUL GALATI
Str.Brailei nr.153,
Telefon/fax -0236.413071
Email-secretariat@baroulgalati.roANUNT,

In vederea reactualizarii Tabloului Avocatior Baroului Galati, va rugam sa verificati exactitatea datelor inscrise pe site-ul Baroului.
In situatia in care constatati ca sunt neconcordante, va rugam sa luati legatura cu secretariatul Baroului pentru modificarile care se impun.
Martie
01
2016

 

 

 

Scrisoarea Presedinte CCBE Maria Slazak to Presedinti Barouri membre_EN

Future of legal services

Proiect CCBE Secret profesional

Proiect CCBE Secret profesional_EN

Anexa 1-EN+RO

Anexa 2-EN+RO

Baroul Galati

Ultimele noutati

Procedura operationala

08 Aprilie 2020
Procedura operationala

 Doc_Apr_08_20201_1.pdf
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-28.februarie.2019

20 Ianuarie 2019
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/02/2019 - 28/02/2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna februarie 2019
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.ianuarie.2019

17 Decembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/01/2019 - 31/01/2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna ianuarie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.decembrie.2018

19 Noiembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/12/2018 - 31/12/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna decembrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.noiembrie.2018

01 Noiembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/11/2018 - 30/11/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna noiembrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.octombrie.2018

20 Septembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/10/2018 - 31/10/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna octombrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.septembrie.2018

20 August 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/09/2018 - 30/09/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna septembrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.august.2018

18 Iulie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/08/2018 - 31/08/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna august 2018
Afla mai multe