tel: 0236 413 071
GALATI, str. Brailei, nr. 153
in incinta Tribunalului Galati
E-mail: secretariat@baroulgalati.ro

LEGE SI PROFESIONALISM

Adevarul e stapanul nostru, nu noi stapanim adevarul.
Mihai Eminescu

pe website-ul
BAROULUI GALATI
Iulie
19
2013
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL UNIUNIIDECIZIA NR. 745/29.06.2013 (cu caracter interpretativ) - despre aplicarea corect?? a prevederilor art. 66 lit. g) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ??i exercitarea profesiei de avocat, republicat?? ??i ale art. 314-317 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hot??r??rea Consiliului UNBR nr. 64/03.12.2011, cu modific??rile ??i complet??rile ulterioare

citeste/descarca intreg documentul

Iulie
05
2013
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL UNIUNIIHOT??R??REA Nr. 767/29.06.2013 privind constituirea, ??n cadrul Consiliului Uniunii Na??ionale a Barourilor din Rom??nia (??n continuare ???U.N.B.R.???) a Comisiei pentru elaborarea propunerilor ??i ??ntocmirea unor proiecte viz??nd modificarea ??i completarea Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat, a Statutului Casei de Asigur??ri a Avoca??ilor precum ??i a legisla??iei din alte domenii, cu inciden???? asupra profesiei de avocat

citeste/descarca intreg documentul

HOT??R??REA Nr. 768/29.06.2013 - P??n?? cel mai t??rziu la data de 30 august 2013 Comisia desemnata prin Hot??r??rea nr. 767 a Consiliului U.N.B.R. pentru elaborarea propunerilor ??i ??ntocmirea unor proiecte viz??nd modificarea ??i completarea Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat, a Statutului Casei de Asigur??ri a Avoca??ilor precum ??i a legisla??iei din alte domenii, cu inciden???? asupra profesiei de avocat, coordonat?? de av. Ionel Ha??otti ??i av. dr. Dan Oancea, Vicepre??edin??i ai U.N.B.R., va prezenta propuneri de modificare ??i completare a prevederilor Statului profesiei de avocat cu privire la publicitatea profesional?? ??i concurenta profesional?? onest??, urm??nd ca acestea s?? fie supuse dezbaterii avoca??ilor ??i analizei Consiliului U.N.B.R. ??n proxima ??edin???? a acestuia.

citeste/descarca intreg documentul

Iulie
02
2013
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL BAROULUI GALATI

ANUNT

Examenul de primire in profesia de avocat sesiunea septembrie 2013 , va avea loc in perioada 16 -27 septembrie 2013.

Examenul se va desfasura dupa urmatorul calendar :
- 16 septembrie 2013 ( proba scrisa tip Grila numai pentru avocati care vor dobandi calitatea de avocat stagiar) si
- 25 septembrie 2013 - DR. CIVIL SI DR.PR.CIVIL pentru toti candidatii ( doua TEZE distincte);
- 26 septembrie 2013 Proba scrisa la disciplina Organizarea si exercitarea profesiei de avocat.,pentru toti candidatii,
- 27 septembrie 2013 DR.PENAL si DR.PR.PENAL pentru toti candidatii ( doua TEZE distincte);

citeste/descarca intreg documentul

HOT??R??REA Nr. 713/29.06.2013 privind organizarea examenului de primire ??n profesie - sesiunea septembrie 2013 -

citeste/descarca intreg documentul

HOT??R??REA NR. 04/2011 - REGULAMENTUL???CADRU privind organizarea examenului de primire ??n profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului Na??ional pentru Preg??tirea ??i Perfec??ionarea Avoca??ilor ??? INPPA (??n vederea dob??ndirii titlului profesional de avocat stagiar) ??i de primire ??n profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat ??n alte profesii juridice

citeste/descarca intreg documentul

HOT??R??REA NR. 693/28 martie 2013 pentru modificarea ??i completarea Regulamentului ??? cadru privind organizarea examenului de primire ??n profesia de avocat ??i admitere ??n cadrul Institutului Na??ional pentru Preg??tirea ??i Perfec??ionarea Avoca??ilor - INPPA (??n vederea dob??ndirii titlului profesional de avocat definitiv) ??i de primire ??n profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat ??n alte profesii juridice, adoptat prin Hot??r??rea Consiliului UNBR nr. 4 din 08 iulie 2011

citeste/descarca intreg documentul

Iunie
14
2013
Mesajul Pre??edintelui Uniunii Na??ionale
a Barourilor din Rom??nia
adresat avoca??ilor cu prilejul Zilei Avocatului

Dragi Colegi,

Cu ocazia Zilei Avocatului, serbat?? potrivit Hot??r??rii Congresului Avoca??ilor din anul 1998, ??n fiecare an la 24 iunie, de s??rb??toarea Na??terii Sf??ntului Ioan Botez??torul, ??n numele Comisiei Permanente a Uniunii Na??ionale a Barourilor din Rom??nia ??i al meu personal, v?? urez mult?? s??n??tate ??i putere pentru a rezista ??i a reu??i ca profesia de avocat s?? fie un model de solidaritate ??ntre confra??i profesioni??ti, ??ntre ace??tia ??i interesul legitim al clien??ilor, bazat pe legi clare ??i o jurispruden???? previzibil??, care s?? ??nt??reasc?? ??ncrederea ??n opinia avocatului bazat?? pe o legisla??ie durabil??!

citeste/descarca intreg documentul

Mai
23
2013
CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR DIN ROMANIA
FILIALA GALATI

ANUNT IMPORTANT

PRIN PREZENTA VA INFORMAM CA INCEPIND CU DATA DE 27 MAI 2013 ,DIN PARTEA CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR DIN ROMANIA AU FOST DELEGATI UN NUMAR DE 3 INSPECTORI PENTRU A EFECTUA UN CONTROL LA FILIALA GALATI A CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR DIN ROMANIA CU URMATOAREA TEMATICA :

- VERIFICAREA DECLARATIILOR DEPUSE LA ADMINISTRATILE financiare LOCALE
- D.200- CU DECLARATIILE DEPUSE LA FILIALA GALATI
- VERIFICAREA ACESTOR DECLARATII CU COTELE EFECTIV PLATITE
- CONFRUNTAREA DECLARTIILOR CU REGISTRELE DE INCASARI SI PLATI CHITANTIERELE SI EXTRASELE BANCARE STABILIREA EVENTUALELOR DIFERENTE SI ECHILIBRAREA LOR PRIVIND PERIOADA 2010 - 2011.
- VERIFICAREA FINANACIAR - CONTABILA A EVIDENTEI FILIALEI GALATI A CAA.

Va rugam sa va completati la zi registrele de incasari si plati.

Baroul Galati

Ultimele noutati

Procedura operationala

08 Aprilie 2020
Procedura operationala

 Doc_Apr_08_20201_1.pdf
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-28.februarie.2019

20 Ianuarie 2019
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/02/2019 - 28/02/2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna februarie 2019
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.ianuarie.2019

17 Decembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/01/2019 - 31/01/2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna ianuarie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.decembrie.2018

19 Noiembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/12/2018 - 31/12/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna decembrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.noiembrie.2018

01 Noiembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/11/2018 - 30/11/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna noiembrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.octombrie.2018

20 Septembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/10/2018 - 31/10/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna octombrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.septembrie.2018

20 August 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/09/2018 - 30/09/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna septembrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.august.2018

18 Iulie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/08/2018 - 31/08/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna august 2018
Afla mai multe