tel: 0236 413 071
GALATI, str. Brailei, nr. 153
in incinta Tribunalului Galati
E-mail: secretariat@baroulgalati.ro

LEGE SI PROFESIONALISM

Adevarul e stapanul nostru, nu noi stapanim adevarul.
Mihai Eminescu

pe website-ul
BAROULUI GALATI
Iulie
03
2012
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONGRESUL AVOCATILOR
BUCURE??TI, 15-16 IUNIE 2012


HOT??R??REA NR. 10
privind ameliorarea reglement??rii organiz??rii activit????ii de asisten???? judiciar??

Congresul Avoca??ilor, ??ntrunit la 15 iunie 2012 ??n Bucure??ti, constituit ??n conformitate cu dispozi??iile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ??i exercitarea profesiei de avocat, republicat??, cu modific??rile ??i complet??rile ulterioare,
V??z??nd dispozi??iile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea ??i exercitarea profesiei de avocat, republicat??, cu modific??rile ??i complet??rile ulterioare,
...

citeste/descarca intreg documentul

Iulie
02
2012
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
BAROUL GALATI


LISTA AVOCATILOR INSCRISI IN ALTE BAROURI , CARE SE AFLA SUB INCIDENTA DISP. ART. 223 ALIN.6 DIN STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT

Rugam avocatii Baroului Galati ca in situatia in care mai cunosc si alti avocati inscrisi in alte barouri, care in mod frecvent desfasoara isi desfasoara activitate in cadrul baroului Galati fara a fi inscrisi cu sediu secundar in Galati , sa aduca la cunostinta Consiliului Baroului numele acestora pentru a putea lua masurile care se impun .

...

citeste/descarca intreg documentul

---------------------------------------------------------------- 


UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL BAROULUI GALATI

DECIZIA
Nr. 84
25 IUNIE 2012

CONSILIUL BAROULUI GALATI ;
Avand in vedere disp.art.223 alin.6 din Statutul profesiei de avocat :

,, In cazul acelor forme de exercitare a profesiei de avocat ,a caror activitate se desfasoara preponderent in circumscriptia unui barou situat pe raza unei alte curti de apel decat aceea in care se afla situat sediul lor principal ,stabilirea unui sediu secundar in circumscriptia celui dintai barou este obligatorie .Nerespectarea acestei obligatii constituie abatere disciplinara grava .In sensul dispozitiilor prezentului alineat , o activitate va fi considerata a fi desfasurata preponderent pe raza altui barou daca aceasta genereaza majoritatea angajamentelor profesionale incheiate in decursul unui semestru calendaristic de catre respectiva forma de exercitare a profesiei .In acest caz,forma de exercitare a profesiei are obligatia de a solicita aprobarea deschiderii sediului secundar in termen de cel mult 15 zile de la inceperea urmatorului semestru ,,

...

citeste/descarca intreg documentul

---------------------------------------------------------------- 


UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
Baroul Galati, str. Brailei nr.153
CONSILIUL BAROULUI GALATI

NR. 395
26.05.2012


IN ATENTIA TUTUROR AVOCATILOR

Avand in vedere ca prin Decizia nr.78/08.06.2012 ,Consiliul Baroului Galati a hotarit ca plata taxelor si contributiilor la formarea bugetului baroului , al bugetului U.N.B.R. si al bugetului de asigurari a avocatilor se face lunar pina la data de 25 ale fiecarei luni ,decizie luata in conformitate cu disp. art. 235 alin . 1,2 si 4 din Statutul profesiei de avocat,va atentionam :
Neplata pina la data de 15 a lunii urmatoare a taxelor si contributiilor restante atrage suspendarea calitatii de avocat .

Decan,
Avocat Ion Popa

citeste/descarca intreg documentul

---------------------------------------------------------------- 


UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN
ROMANIA
CONSILIUL BAROULUI GALATI

A N U N T

Consiliul Baroului Galati, in sedinta din 28 mai 2012 ,a dispus suspendarea din profesie - incepind cu data de 01 iunie 2012 ,in conformitate cu disp. art.28 lit.c din Legea nr.51 /1995 privind organizarea si exercitarea profesei de avocat - cu modificarile ulterioare - precum si art.49 lit c. din Statutul profesiei de avocat;
Cu respectarea art. 56 lit .m din legea nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat - cu modificarile ulterioare
Dispozitiile prezentei masuri vor fi comunicate la toate instantele din Galati si din tara ...

citeste/descarca intreg documentul

---------------------------------------------------------------- 


UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL BAROULUI GALATI

Nr. 83
26 iunie 2012

Consiliul Baroului Galati:
Avand in vedere situatia financiara a Filialei Galati a Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania si Baroului Galati ;

D E C I D E:

Art.1 - La plecarea in concediu, avocatii Baroului Galati au obligatia sa achite - anticipat - contributiile pentru formarea bugetului baroului Galati, a bugetului Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania -Filiala Galati - si bugetului U.N.B.R ., urmind ca la revenirea din concediu sa se faca reglarea functie de incasarile efectiv realizate .

Decan,
Avocat Ion Popa

citeste/descarca intreg documentul

---------------------------------------------------------------- 


UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL BAROULUI GALATI

Nr. 78
8 iunie 2012

Consiliul Baroului Galati:
In conformitate cu dispozitiile art. 235 alin.2 din Statutul profesiei de avocat;

CONSILIUL BAROULUI GALATI
D E C I D E:

Art.1 - Taxele si contributiile la formarea bugetului baroului, al bugetului U.N.B.R. si al bugetului sistemului de asigurari a avocatilor, se platesc lunar pana la data de 25 ale fiecarei luni;
Art.2 - Depasirea termenului de plata atrage suspendarea calitatii de avocat .

Decan,
Avocat Ion Popa

citeste/descarca intreg documentul

---------------------------------------------------------------- 


UNIUNEA NA??IONAL?? A BAROURILOR DIN ROM??NIA

COMUNICAT

Consiliul Superior al Magistraturii, printr-un comunicat de pres?? publicat ??n data de 26 iunie 2012, a informat c?? Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dezb??tut aspectele privitoare la evolu??ia institu??ional?? ??i mediatic?? privind decizia definitiv?? pronun??at?? de ??nalta Curte de Casa??ie ??i Justi??ie la data de 20 iunie a.c. ??n dosarul ???Trofeul Calit????ii" ??i a decis luarea unor m??suri menite s?? a??eze ??n limite de decen???? ??i disciplin?? discursul ??i ac??iunile publice ale diver??ilor exponen??i ai vie??ii publice, responsabili de escaladarea afect??rii independen??ei justi??iei.
Printre m??surile hot??r??te, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis "sesizarea Uniunii Na??ionale a Barourilor din Rom??nia pentru a se avea ??n vedere discutarea, la nivelul Uniunii, a modalit????ii de respectare de c??tre avoca??i a obliga??iei de rezerv?? ??n ceea ce prive??te publicitatea proprie, const??nd ??n apari??ii repetate ??n mass-media, precum ??i limitele ??n care pot fi f??cute comentarii publice ??n leg??tur?? cu cauze aflate ??n curs de solu??ionare pe rolul instan??elor".
...


citeste/descarca intreg documentul

---------------------------------------------------------------- 


UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
BAROUL GALATI
CONSILIUL BAROULUI GALATI

D E C I Z I A
Nr. 85
28 iunie 2012

Consiliul Baroului Galati:
1.- Avand in vedere disp.art. 58 lit.e si g, din Legea nr.51/1995 - privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat - ,disp.art.239 alin.2 si disp.art.325 alin.1 din Statutul profesiei de avocat ;
2.- Avand in vedere necesitatea unei mai bune functionari in ceea ce priveste plata cotributiilor lunare pentru costituirea fondurilor Filialei Galati a Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania de catre avocatii Baroului Galati - membrii ai Filialei - ;
...

citeste/descarca intreg documentul

---------------------------------------------------------------- 


UNIUNEA NA??IONAL?? A BAROURILOR DIN ROM??NIA
CONSILIUL BAROULUI GALATI
A N U N T

CONSILIUL BAROULUI GALATI ROAGA MEMBRII BAROULUI CA PINA LA DATA DE 29 IUNIE 2012 -INCLUSIV- ,SA ACHITE CONTRIBUTIILE RESTANTE DATORATE FILIALEI GALATI A CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR DIN ROMANIA ,BAROULUI GALATI SI U.N.B.R..
VA DUCEM LA CUNOSTINTA CA AVOCATII CARE NU SE CONFORMEAZA DISPOZITIILOR PRIVIND ACHITAREA CONTRIBUTIILOR ASTFEL CUM SUNT REGLEMENTATE DE LEGEA P RIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT SI STATUTULUI PROFESIEI DE AVOCAT ,VOR FI CONVOCATI IN FATA CONSILIULUI BAROULUI - IN PERIOADA - 02 IULIE ??? 06 IULIE 2012- IN VEDEREA PROPUNERII PENTRU MASURI LEGALE.

AV. ION POPA

citeste/descarca intreg documentul

---------------------------------------------------------------- 


Baroul Galati

Ultimele noutati

Procedura operationala

08 Aprilie 2020
Procedura operationala

 Doc_Apr_08_20201_1.pdf
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-28.februarie.2019

20 Ianuarie 2019
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/02/2019 - 28/02/2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna februarie 2019
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.ianuarie.2019

17 Decembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/01/2019 - 31/01/2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna ianuarie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.decembrie.2018

19 Noiembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/12/2018 - 31/12/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna decembrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.noiembrie.2018

01 Noiembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/11/2018 - 30/11/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna noiembrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.octombrie.2018

20 Septembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/10/2018 - 31/10/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna octombrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.septembrie.2018

20 August 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/09/2018 - 30/09/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna septembrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.august.2018

18 Iulie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/08/2018 - 31/08/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna august 2018
Afla mai multe